จีนใช้แนวทาง ‘ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา’ และเรียกผู้รับว่า ‘หุ้นส่วน’ ซึ่งแตกต่างจากประเทศตะวันตก ที่มักมองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับ ประเทศตะวันตกลดแบนิ่งถึงสายการบริจาคกับการทำการเมือง.

การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

แนวทางการช่วยเหลือของจีนแตกต่างจากประเทศตะวันตก จีนใช้คำว่า ‘ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา’ และเรียกผู้รับว่า ‘หุ้นส่วน’ แทนที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับ

บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: การทูตด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดอิทธิพลของจีนในระดับโลกอย่างไร

การเข้าถึงของจีนในการส่งเสริมการพัฒนา

การช่วยเหลือของจีนมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเพิ่มฐานการผลิตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายหลักคือสร้างความสามารถในการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค

Source : การทูตด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดอิทธิพลของจีนในระดับโลกอย่างไร

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.