การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนจากสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 25.47 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดดุลการค้าลดลง 2.09 พันล้านดอลลาร์. ส่งออกไทยขยายตัว 2.6%YOY ในรอบ 11 เดือน.

การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นเต็มไปด้วยแรงขับของสินค้าเกษตร

การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นติดต่อกันมาเป็นเดือนที่สองในเดือนกันยายน โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเติบโตมากขึ้นเป็นตัวแรงหนุนให้การส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยขยายตัวขึ้น 17.7% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.4% อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ยังคงซบเซาเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตราดอกเบี้ยที่สูง

การนำเข้าและการขายสินค้าอุตสาหกรรมในไทยลดลง

ในเดือนกันยายน เป็นเดือนที่นำเข้าสินค้าลดลง 8.3% และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 0.3% ส่งผลให้ดุลการค้าของไทยตกลงไปถึง 2.09 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี การส่งออกและการนำเข้าลดลง และทำให้ขาดดุลการค้าของไทยถึง 5.83 พันล้านดอลลาร์

ทราบว่าในเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกไทยขยายตัวเป็น 2.6% จากปีก่อนหน้านี้ นั่นคือครั้งแรกในรอบ 11 เดือนที่การส่งออกของไทยมีการเติบโต

Source : การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนกันยายน

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.