มุมมองหลัก เรามีมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับการบรรลุผลสำเร็จของโครงการรถไฟความเร็วสูงกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ที่เสนอ แม้ว่านักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ จึงไม่รวมไว้ในการคาดการณ์โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของมาเลเซียของเรา แม้ว่าความสนใจของนักลงทุนจำนวนมากและกรณีการใช้งานที่แข็งแกร่งจะเป็นลางดีสำหรับเส้นทางรถไฟ แต่การขาดเงินทุนสาธารณะ […]

Source : ขาดเงินทุนเพื่อชั่งน้ำหนักโครงการ HSR กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.