ปักกิ่ง–24 ตุลาคม 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

บริษัท ซูมไลออน เฮฟวี่ อินดัสทรี ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.) (1157.HK) ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำของโลก ได้รับการยกย่องจากข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) จากการยึดมั่นในแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยในการประชุมเผยแพร่ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางเพื่อเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Infrastructure for the Belt and Road Initiative to Accelerate the SDG Action Platform) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สองโครงการส่งเสริมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางของซูมไลออนได้รับเลือกเป็นแนวปฏิบัติระดับโลกอันเป็นแบบอย่างที่ดี

การประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ และตอกย้ำถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI)

โครงการสร้างฐานการผลิตในประเทศเบลารุสของซูมไลออนได้รับการยกย่องจากความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการข้อที่ 7-9 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ที่มุ่งสนับสนุนแนวทางเชิงป้องกันในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซูมไลออนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดมลภาวะนับตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างฐานการผลิตในเบลารุส โดยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงใช้มาตรฐานการออกแบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งของจีนและเบลารุส นอกจากนั้นยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและสุขอนามัย มาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัย และความปลอดภัยในการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในท้องถิ่นโดยสมบูรณ์

ซูมไลออนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมาตรฐานที่เข้มงวดในการควบคุมมลพิษ โดยได้มีการติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างทั่วถึงในโรงเชื่อม ระบบเพิ่มกำลังไฟในสายประกอบ ระบบกรองไอเสียในโรงงาน และระบบพ่นสีอัจฉริยะพร้อมระบบกรองไอเสียในสายการพ่นสีเครื่องจักร ซึ่งมาตรการเหล่านี้ช่วยลดอันตรายและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และยังปกป้องสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management) ในต่างประเทศของซูมไลออน ซึ่งช่วยปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ยังได้รับการยกย่องจากข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติด้วยเช่นกัน โครงการนี้ได้สร้างโมเดลการบริหารจัดการ "จากต้นทางถึงปลายทาง" ที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยปรับปรุงการประเมินผลและการติดตาม ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการสื่อสารกับลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย

โครงการส่งเสริมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางของซูมไลออน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในเบลารุส ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ด้วยความยึดมั่นในหลักการข้อที่ 7-9 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น ซูมไลออนยังคงเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกและวิสัยทัศน์ของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางในฐานะเวทีสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ

Source : ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ยกย่องสองโครงการส่งเสริมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางของซูมไลออนเป็นแนวปฏิบัติระดับโลกที่ดีที่สุด

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner.The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.