รัฐบาลไทยและ Google เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม AI โดยวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และศูนย์ข้อมูลคลาวด์ในประเทศไทย.

ความร่วมมือเพื่อการแข่งขันทางดิจิทัลและนวัตกรรม AI

รัฐบาลไทยและ Google ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศไทยและเร่งสร้างนวัตกรรม AI

เป้าหมายของความร่วมมือ

การร่วมมือมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การส่งเสริมการนำ AI มาใช้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ การสร้างกลยุทธ์ที่เน้นคลาวด์เป็นอันดับแรก และการทำให้คนไทยเข้าถึงทักษะดิจิทัลได้มากขึ้น

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์

Google วางแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยและนำภูมิภาคคลาวด์แห่งแรกมาสู่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ Google จะมอบทุนการศึกษาและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้คนไทยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและคลาวด์

Source : ประเทศไทยจับมือ Google ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.