ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยลดลง 5.1% ในปี 2566 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอ, การชะลอตัวของคู่ค้าและหนี้ครัวเรือน แต่ส่งออกสินค้ายังขยายตัว อ่านเพิ่มเติมที่: [ลิงค์ข่าว]

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดลงในปี 2566

ในปี 2566 ผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจซึ่งชะลอตัวลง การชะลอตัวของคู่ค้า และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อไป

บทความต้นฉบับ

บทความต้นฉบับที่เกี่ยวข้องนี้สามารถพบได้ที่: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยหดตัว 5.1% ในปี 2566

การแข้งขันในอนาคต

นับตั้งแต่ปี 2566 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอาจจะต้องพึงระวัง เนื่องจากมีการลดลงในปีที่ผ่านมา การปรับตัวที่เหมาะสมอาจจะจำเป็นเพื่อให้สามารถทำให้เศรษฐกิจซึ่งชะลอตัวของประเทศตัวมีขึ้นและพัฒนาต่อไป.

Source : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยหดตัว 5.1% ในปี 2566

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.