กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลของ Key View Singapore เปิดเผยว่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำลังพัฒนา Digital Infrastructure Act เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสิงคโปร์ นอกเหนือจากกฎหมาย Cybersecurity Act ฉบับปัจจุบัน โดยจัดการกับความเสี่ยงที่กว้างขึ้นเพื่อรักษาการให้บริการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแสดิจิทัลขั้นสูง เศรษฐกิจ. พระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคือ […]

Source : พระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสิงคโปร์เพื่อเพิ่มการเติบโตของตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.