สต็อกโฮล์ม, 26 ตุลาคม 2566 /PRNewswire/ — ในวันโรคสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี ชุมชนโรคสะเก็ดเงินนานาชาติผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และต่อสู้ให้เกิดความก้าวหน้า โดยธีมประจำปี 2566 นี้ ได้แก่ "การเข้าถึงสำหรับคนทั้งมวล" ตอกย้ำความจำเป็นอันสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ในการทำให้ทุกคนในทุกตำแหน่งที่อยู่ รายได้ และสภาวะทางสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ โครงการริเริ่มระดับโลกนี้รวมทั้งชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อแบ่งปันความรู้และมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเป็นก้าวสำคัญสู่โลกที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

World Psoriasis Day 2023 Spotlights "Access for All" with Emphasis on Universal Health Coverage
World Psoriasis Day 2023 Spotlights "Access for All" with Emphasis on Universal Health Coverage

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCD) ที่เจ็บปวดทรมาน รุนแรง และส่งผลตลอดชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และมักสัมพันธ์กับโรคที่เกิดร่วม ที่พบบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ โรคอ้วน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินรุนแรงมีความเสี่ยงสูงกว่า 46% ที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีแนวโน้มสูงกว่า 58% ที่จะเกิดภาวะทางหัวใจที่รุนแรง[1] ในแง่นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะต้องครอบคลุมการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ประกอบกับส่งเสริมการดูแลรักษาแบบองค์รวมที่ยึดผู้คนเป็นส่วนกลาง

ถึงกระนั้น การเข้าถึงการดูแลรักษายังคงมีลักษณะแตกกระจายไม่สมบูรณ์และเป็นเรื่องท้าทาย อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ในระดับโลก ซึ่งทำให้มีผู้ให้บริการการดูแลรักษาที่จำเป็นมีอยู่เป็นจำนวนจำกัด ผู้คนจำนวนมากถึง 3 พันล้านคนทั่วโลกขาดการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เพียงพอสำหรับความผิดปกติทางผิวหนัง[2] และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ประมาณว่าขณะนี้จำเป็นต้องมีบุคลากรการแพทย์เพิ่มเติมอีก 15 ล้านคนเพื่อให้สามารถบรรลุความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า[3] ซ้ำร้าย บุคลากรการแพทย์ที่มีควรามเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังหรือโรคทางข้อต่อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันยิ่งมีอยู่ขาดแคลนกว่าเป็นพิเศษ

สำหรับวันโรคสะเก็ดเงินโลกประจำปี 2566 ไฟรดา ดังเกอร์ จอห์นสัน (Frida Dunger Johnsson) กรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์โรคสะเก็ดเงินระหว่างประเทศ (IFPA) ส่งสาส์นที่ทรงพลังจากทั้งองค์กรถึงทั้งโลก "การเข้าถึงบริการสุขภาพจะต้องเป็นไปสำหรับคนทั้งมวล ถ้วนหน้า และเสมอภาค เราตั้งตารออนาคตที่สดใสกว่า โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้วิสัยทัศน์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงสำหรับทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคสะเก็ดเงิน"

รับชมเรื่องราวของปิแอร์ (Pierre) จากรวันดาทาง https://www.youtube.com/watch?v=mwGluozx1AU

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันโรคสะเก็ดเงินโลกประจำปี 2566 และวิธีการมีส่วนร่วมของคุณได้ที่ psoriasisday.org

เกี่ยวกับสมาคมสหพันธ์โรคสะเก็ดเงินระหว่างประเทศ

สมาคมสหพันธ์โรคสะเก็ดเงินระหว่างประเทศ (IFPA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 สมาชิกของ IFPA เป็นตัวแทนของผู้คนกว่า 60 ล้านคนในทั่วโลกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคสะเก็ดเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IFPA ได้ที่ https://ifpa-pso.com

[1] NCD Alliance (เอ็นซีดี อัลไลแอนซ์). "Addressing NCDs: Psoriasis and its Co-morbidities" (จัดการกับโรคไม่ติดต่อ: โรคสะเก็ดเงินและโรคที่เกิดร่วม). 2017. https://ncdalliance.org/resources/addressing-ncds-psoriasis-and-its-co-morbidities.

[2] Coustasse A. et al. (คูสตาส เอ. และคณะ) "Use of teledermatology to improve dermatological access in rural areas." (การใช้ตจวิทยาทางไกลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางตจวิทยาในพื้นที่ชนบท) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30741608/

[3] World Health Organization (องค์การอนามัยโลก). "Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030: Reporting at Seventy-fifth World Health Assembly." (กลยุทธ์ระดับโลกสำหรับทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ: กำลังแรงงานปี 2573: รายงานในการประชุมสุขภาพโลกครั้งที่ 75) 2022. https://www.who.int/news/item/02-06-2022-globalstrategy-on-human-resources-for-health–workforce-2030.

ติดต่อ: แอนนิกา โจเบิร์ก (Annika Sjöberg) อีเมล: annika.sjoberg@ifpa-pso.com โทร. +46 (0) 70 749 58 20

รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2253260/ACCESS_FOR_ALL.jpg?p=medium600
โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1747380/ifpa_Logo.jpg?p=medium600

 

Source : วันโรคสะเก็ดเงินโลก ประจำปี 2566: การเข้าถึงสำหรับคนทั้งมวล

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner.The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.