การนำเข้า LNG ของ Key View Singapore มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ประเทศเตรียมสร้างคลังนำเข้าแห่งที่สอง ความต้องการ LNG คาดว่าจะเติบโตต่อไปในปี 2567 และหลังจากนั้น เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ยอดขายก๊าซ LNG ในระยะสั้นคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าที่อื่น […]

Source : สิงคโปร์กำลังมองหาจุดยืนของตัวเองในฐานะผู้ค้า LNG แบบสองทาง

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.