กลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่างปี 1981-1996) เป็นกลุ่มที่ยื่นขอสินเชื่อมากที่สุด แต่อัตราการขอสินเชื่อถูกปฏิเสธสูงและสินเชื่อใหม่ลดลง เช่น เอกสาร “หนุ่มเป็นหนี้: ความจริงของคนรุ่นใหม่ชาวไทย” ลองจะอธิบายเรื่องและสาเหตุของปัญหานี้ได้บ้าง.

รุ่น Y และสินเชื่อ

รุ่น Y (เกิดระหว่างปี 1981-1996) เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดที่ยื่นขอสินเชื่อ แต่ล่าสุดพบว่าอัตราการขอสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธสูงขึ้น ทำให้สินเชื่อใหม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

บทความเกี่ยวกับความจริงของรุ่น Y ที่หนี้

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: หนุ่มเป็นหนี้: ความจริงของคนรุ่นใหม่ชาวไทยจำนวนมาก

การลดสินเชื่อในรุ่น Y

สำหรับรุ่น Y ที่พบว่าอัตราการขอสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธเพิ่มขึ้น สินเชื่อใหม่กำลังลดลง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่มนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

Source : หนุ่มเป็นหนี้: ความจริงของคนรุ่นใหม่ชาวไทยจำนวนมาก

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.