ธนาคารไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงที่สุด สะท้อนถึงการขาดความแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ ต้องมีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

Thai translation: ธนาคารไทยจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กลับสูงที่สุด บ่งชี้ว่าธนาคารพาณิชย์ขาดการแข่งขัน ต้องมีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

ไทยธนาคารอาจให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กลับสูงที่สุด บ่งชี้ว่าธนาคารพาณิชย์ขาดการแข่งขัน

เรียกร้องให้มีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: เรียกร้องให้มีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

translate into Thai:

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

นักลงทุนชาวไทยจะต้องเตรียมรับมือกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กลับสูงที่สุด ก็บ่งชี้ว่าธนาคารพาณิชย์ขาดการแข่งขัน

เรียกร้องให้มีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: เรียกร้องให้มีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

Source : เรียกร้องให้มีการแข่งขันในภาคธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.