เชิงนามธรรม

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญกับความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานอันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานการผลิต ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และข้อพิพาทระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทาน ขณะนี้หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของการผลิตชิปและส่งเสริมการผลิตในประเทศ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา แต่บริษัทต่างๆ จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและใช้กลยุทธ์ที่แนะนำเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป


สรุป

ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่เกิดจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานการผลิต ความไม่สมดุลนี้ยิ่งเลวร้ายลงอีกจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และข้อพิพาทรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้น

พลวัตและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

แม้จะมีการหยุดชะงัก แต่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศต่างๆ เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของการผลิตชิปและส่งเสริมการผลิตในประเทศ โดยมีตัวอย่างต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ CHIPS จีน แม้จะเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น แต่กำลังใช้มาตรการตอบโต้ต่ออุปสรรคทางเทคโนโลยีที่สหรัฐฯ กำหนด

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยและศักยภาพก้าวหน้า

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการส่วนหน้าและกระบวนการแบ็คเอนด์ที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั่วโลกเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง คาดว่าโรงงานหลายแห่งจะย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีการลงทุนในภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและใช้กลยุทธ์ เช่น การสร้างพันธมิตรและมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งที่มา : : แผนภูมิอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกและความเคลื่อนไหวต่อไปของประเทศไทย

Source : แผนภูมิอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกและความเคลื่อนไหวต่อไปของประเทศไทย

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.