ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, 3 กุมภาพันธ์ 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — สำนักงานข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งซาอุดีอาระเบีย (Saudi Data and Artificial Intelligence Authority หรือ SDAIA) จะจัดการประชุมเมืองอัจฉริยะระดับโลก (Global Smart City Forum) ขึ้นในวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ดีกว่า” (A Better Life) ณ ริยาด อารีน่า (Riyadh Arena) โดยจะนำเสนอตัวเลือกทางดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับการมองเห็นที่บิดเบี้ยว ความแออัดบนท้องถนน และการวางผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เมืองต่าง ๆ บรรลุการพัฒนาระดับสูงสุด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์, ดิจิทัลโซลูชั่น และวิศวกรรมเมืองอัจฉริยะกว่า 80 รายทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น รวมถึงผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจจาก 40 ประเทศทั่วโลก จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตทุกด้านในเมืองอัจฉริยะ ไปจนถึงรังสรรค์สภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว

SDAIA กล่าวในงานแถลงข่าวว่า การประชุมเมืองอัจฉริยะระดับโลกจัดขึ้นที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันแรงกล้าสำหรับอนาคตของเมืองผ่านการใช้โซลูชั่นอัจฉริยะ และผลักดันปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนแผนการพัฒนาซึ่งบรรลุการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนรัฐบาลทั่วโลกให้นำโซลูชั่นอัจฉริยะซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองเหล่านี้มาใช้อย่างจริงจังด้วย

การประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะระดับโลกในกรุงริยาด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเมืองอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถระดับโลกมารวมตัวกันเพื่อหารือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและการสัญจรในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ไปจนถึงบริการสาธารณะอัจฉริยะ การวางแผนสำหรับการก่อสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในศตวรรษหน้า เมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการพัฒนาสิ่งใหม่ที่นำไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์

Source : การประชุมเมืองอัจฉริยะระดับโลกเตรียมเปิดฉากสร้างคุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.