บาหลี, อินโดนีเซีย, 28 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Basuki Hadimuljono รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการเคหะของอินโดนีเซีย และรองประธานการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 พร้อมด้วย Loïc Fauchon ประธานสภาน้ำโลก ร่วมปิดการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติบาหลี (BICC) ในเมืองนูซาดัว บาหลี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (24/5/2567) โดยทั้งสองได้ร่วมพิธีส่งมอบธงสภาน้ำโลกให้แก่ Abdulaziz Al Shaiban รัฐมนตรีช่วยว่าการกิจการน้ำ กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตรแห่งซาอุดีอาระเบีย

Indonesian Minister of Public Works and Housing Basuki Hadimuljono (left), accompanied by the President of the World Water Council Loïc Fauchon, waved the World Water Council flag as a sign of the 10th World Water Forum has concluded.
Indonesian Minister of Public Works and Housing Basuki Hadimuljono (left), accompanied by the President of the World Water Council Loïc Fauchon, waved the World Water Council flag as a sign of the 10th World Water Forum has concluded.

การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 ได้จัดทำปฏิญญารัฐมนตรีที่กำหนดทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางความท้าทายระดับโลก โดยมีการรับรองข้อเสนอของอินโดนีเซียสำหรับวันทะเลสาบโลก เช่นเดียวกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการบนเกาะเล็กขนาดเล็ก พร้อมโครงการริเริ่มอื่น ๆ มากมายที่สอดคล้องกับวาระการดำเนินการด้านน้ำขององค์การสหประชาชาติ

Loïc Fauchon ได้กล่าวยกย่องการให้สัตยาบันในปฏิญญารัฐมนตรีผ่านผลลัพธ์และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยโครงการน้ำสะอาดและสุขาภิบาลจำนวน 113 โครงการ มูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 33 ประเทศและ 53 องค์กรระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียและชาวอินโดนีเซียทุกคนสำหรับการสนับสนุน ซึ่งทำให้การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 นี้ประสบความสำเร็จ

ด้านรัฐมนตรี Basuki ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบทสรุปที่ได้จากการประชุมรัฐมนตรีครั้งนี้จะต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรี Basuki ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับ Iffah Rachmi ผู้ประสานงาน Youth Sanitation Concern ที่ได้รับรางวัล Kyoto World Water Grand Prize ประจำปี 2567

การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมและผู้เยี่ยมชมกว่า 64,000 คนจาก 160 ประเทศ ประกอบด้วยการอภิปรายใน 278 หัวข้อ และบูธจำนวน 254 บูธในงานนิทรรศการและงานจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกรัฐสภากว่า 200 คนจาก 49 ประเทศ และตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งหมด 150 คนจาก 23 ประเทศ รวมถึงตัวแทนจากอนุภูมิภาค 847 คนเข้าร่วม

ทั้งนี้ การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในปี 2570

เอกสารประกอบ: https://drive.google.com/drive/folders/1vxqOFbK6A5OybXKbMz7J9Lggch_XRyZS?usp=share_link

Source : การประชุม World Water Forum ครั้งที่ 10 ปิดฉากอย่างเป็นทางการ มอบปฏิญญารัฐมนตรีสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับโลกด้านทรัพยากรน้ำ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.