เชิงนามธรรม

การส่งออกของไทยมีสัญญาณฟื้นตัวในเดือนธันวาคม 2023 โดยเพิ่มขึ้น 4.7%YOY สาเหตุหลักมาจากการส่งออกทองคำ หากไม่รวมทองคำ การส่งออกขยายตัวลดลงเหลือ 3%YOY และ 0.4%MOM_sa สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ไม่ชัดเจน การส่งออกไปยังยุโรปหดตัวเนื่องจากการโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตี ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาหยุดชะงัก การนำเข้าลดลง ส่งผลให้เกินดุลในเดือนธันวาคม แต่ดุลการค้าโดยรวมในปี 2566 ยังคงขาดดุล -5,192.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ SCB EIC คาดการส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2567 แม้จะมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก


สรุป

การฟื้นตัวของการส่งออกในประเทศไทย

การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่า 22,791.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.7%YOY และ 1.6%MOM_sa การส่งออกทองคำที่เพิ่มขึ้น 787.6% มีส่วนอย่างมากต่อการเติบโตนี้ ในขณะที่ไม่รวมทองคำ การส่งออกของไทยลดลงเหลือ 3%YOY และ 0.4%MOM_sa สะท้อนการฟื้นตัวของการส่งออกไทยที่ไม่ชัดเจนจากปัจจัยพิเศษ เช่น ฐานที่ต่ำ การส่งออกทองคำ และการส่งออกยานยนต์พิเศษ

การขยายตัวของการส่งออกเดือนธันวาคม

เดือนธันวาคม การส่งออกเหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวขยายตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรกลับมาหดตัวหลังจากการเติบโตในช่วงห้าเดือน ในขณะที่การส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็มีผลประกอบการที่แตกต่างกันเช่นกัน

ดุลการค้าและแนวโน้มปี 2567

ธันวาคมถือเป็นการเกินดุลการค้าไทย SCB EIC คาดส่งออกปี 2567 เติบโต 3.7% จากปริมาณการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ราคาสินค้าส่งออกที่สูง และการส่งเสริมการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เกิดจากเหตุการณ์ล่าสุดอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของการส่งออกที่คาดการณ์ไว้

แหล่งที่มา : : การส่งออกหดตัวเล็กน้อยในปี 2566 แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีความหวังเพื่อต้อนรับปีมังกร แม้ว่าช่วงใกล้ม…

Source : การส่งออกหดตัวเล็กน้อยในปี 2566 แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีความหวังเพื่อต้อนรับปีมังกร แม้ว่าช่วงใกล้ม…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.