ไท่หยวน, จีน, 21 พ.ย. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ปี 2566 นับเป็นปีแห่งโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) และเป็นปีที่ 10 ของการก่อตั้งจินเนอร์จี (Jinergy) ปัจจุบันบริษัทได้จัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพให้มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยความช่วยเหลือของโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ทำให้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและนำพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาสู่ประเทศตลอดแนวโครงการ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนได้สร้างความร่วมมือกับ 152 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 32 แห่ง โดยมีสินค้าจีนถูกส่งไปยังท่าเรือมากกว่า 300 แห่ง จินเนอร์จีพร้อมด้วยโซลูชันการขนส่งครบวงจรช่วยให้บริษัทจัดทำโครงร่างเครือข่ายเชิงพาณิชย์ของตลาดสำคัญในต่างประเทศได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จีนพยายามที่จะสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ และทางหลวงข้อมูล ตลอดจนทางรถไฟ, ถนน, สนามบิน, ท่าเรือ, ท่อส่งไฟฟ้า และโครงข่ายไฟฟ้า

ธุรกิจในต่างประเทศของจินเนอร์จีส่วนใหญ่ยังคงเกี่ยวข้องกับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งที่โดดเด่นของบริษัทคือการเริ่มต้นให้ความสำคัญแก่ความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น โมดูลน้ำหนักเบาสำหรับโครงการภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ โมดูลแรงดันสูงสำหรับพื้นที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ฯลฯ และแบบที่ปรับแต่งเอง เช่น โมดูลแผ่นหลังสีดำล้วนและแบบโปร่งใส ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษเหล่านี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจของจินเนอร์จีเติบโตไปยังภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น

จินเนอร์จีเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีนกลุ่มแรก ๆ ที่นำกลยุทธ์ “ออกสู่ภายนอก” มาใช้ ปัจจุบัน จินเนอร์จีประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านประสบการณ์การบริการและชื่อเสียงที่ดีในหมู่ลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีนกำลังเข้าสู่ยุค 2.0 ของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ด้วยความพยายามเชิงรุกในการขยายความร่วมมือในต่างประเทศ จินเนอร์จีได้รับการรับรองจากหลายประเทศและภูมิภาค ด้วยบริการและชื่อเสียงที่โดดเด่นในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำในตลาดต่างประเทศ จินเนอร์จีได้พัฒนาความสามารถโดยรวมอย่างต่อเนื่อง จินเนอร์จีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือสูง และสร้างคาร์บอนต่ำออกสู่ตลาดโลกเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

Source : จินเนอร์จี ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสีเขียวตามแนวทางโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.