ปักกิ่ง, 2 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก (World Digital Health Forum) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวและพันธมิตร ถือเป็นรากฐานสำคัญใน AI Theme Day ของ ZGC Forum งานนี้จัดขึ้นในเขตเทคโนโลยีประจำกรุงปักกิ่งอย่างเขตไห่เตี้ยน โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ได้มากกว่า 700,000 รายจากทั่วโลก การประชุมนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกับรัฐบาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน สถาบันอิเล็กทรอนิกส์จีน วิทยาลัยเวชศาสตร์คลินิกสังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เพื่อขับเน้นนวัตกรรมระดับบุกเบิกและส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากล เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้ป่วย

การประชุมนี้มีบุคคลระดับแถวหน้าร่วมเป็นวิทยากรมากมาย แต่ละท่านพร้อมเข้ามาให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้ในแวดวงสุขภาพดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นได้แก่คุณ Dong Jiahong ประธานคณะกรรมการวิชาการประจำวิทยาลัยเวชศาสตร์คลินิก สังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และคุณ Andrew Chi-Chih Yao ผู้เป็นคณบดีสถาบันสารสนเทศศาสตร์สหวิทยาการ สังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และเจ้าของรางวัลทัวริง ประจำปี 2543 ทั้งยังมีสุนทรพจน์จากคุณ Mustafa Shehu ประธานสหพันธ์องค์กรวิศวกรรมโลก และคุณ Martin Taylor ผู้แทนองค์การอนามัยโลกในประเทศจีน ช่วยเสริมมุมมองในงานให้รอบด้านยิ่งขึ้นในภาพรวม งานนี้มีนักวิชาการ 19 ราย และคณบดี 70 รายเข้าร่วม โดยได้เข้ามาจุดประกายให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสุขภาพในยุคที่เอไอมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ

ไฮไลต์ของการประชุมครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวดัชนี “Tsinghua Urban Health Index” ซึ่งประเมินบริการด้านสุขภาพทั่ว 296 เมืองของจีนอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการวัดผลด้านสุขภาพ เพื่อช่วยในการวางแผนด้านสุขภาพทั้งในระดับรัฐบาลและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้ให้สัตยาบัน “World Digital Health Forum Declaration” ในการวางกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการทำงานร่วมกัน มาตรฐานทางจริยธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในแนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

ขณะเดียวกัน Principal’s Dialogue ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฟอรัมนี้ ได้เชิญชวนบรรดาผู้นำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมารวมตัวกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตใหม่ ๆ และสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพื่อปลูกฝังผู้มีความสามารถในสายการแพทย์ ซึ่งในระหว่างเซสชันนี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวได้ชูแผนพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เชื่อมโยงโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยเข้าด้วยกัน แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาที่ไม่เพียงแต่มีทักษะในการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการเท่านั้น แต่ยังยึดมั่นในคุณค่าทางมนุษยนิยมอย่างลึกซึ้งอีกด้วย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ได้สำรวจผลกระทบของเอไอและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในการพลิกโฉมและยกระดับความแม่นยำในการวินิจฉัยและประสิทธิภาพในการรักษา โดยชี้ให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ระยะไกลแบบเรียลไทม์ในภูมิภาคที่มีทรัพยากรทางการแพทย์จำกัด ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ร่วมอภิปรายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาแนวทางที่มีจริยธรรมและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลมาใช้ พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบแบบไดนามิก ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิตของผู้ป่วยได้

การประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก ประจำปี 2567 ได้เปิดพื้นที่ให้ได้อภิปรายและกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัลใหม่ ๆ ในอนาคต เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสุขภาพดิจิทัลให้ก้าวหน้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิต และส่งเสริมความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในสายอาชีพสุขภาพ โดยหวังที่จะยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาพทั่วโลก และมีส่วนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

Global Communication Office, Tsinghua
overseas@tsinghua.edu.cn

 

Source : จีนจัดการประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก ประจำปี 2567 ชูบทบาทของเอไอในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแวดวงดูแลสุขภาพ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.