ตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี ด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน แผนต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค การเพิ่มโอกาสในการระดมทุน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในตลาดทุน และการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด “Make it ‘Work’ for Every Future” มุ่งสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน– ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สรุปแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสถานะการแลกเปลี่ยนในภูมิภาคและขยายโอกาสในการระดมทุนสำหรับธุรกิจทุกขนาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย SMEs และสตาร์ทอัพ แผนดังกล่าวใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาตลาดทุนที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลนอกเหนือจากตลาดแบบดั้งเดิม ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการกำกับดูแล และการนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูงมาใช้

นายปกรณ์ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นย้ำว่านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2518 ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย เมื่อตลาดแลกเปลี่ยนเข้าใกล้ปีที่ 50 ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนวคิด “Make it ‘Work’ for Every Future” มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกคน ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสังคม

ปกรณ์สรุปไว้. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ประการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

1. เสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคมุ่งสู่ศูนย์กลางการระดมทุนระดับภูมิภาคสำหรับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับนานาชาติสำหรับคนในท้องถิ่นในการเข้าถึงโอกาสการลงทุนระดับโลก

2. ขยายโอกาสในการระดมทุน: จัดเลี้ยงธุรกิจทุกขนาด รวมถึงแต่ไม่จดทะเบียนในบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ SMEs และสตาร์ทอัพ พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างแหล่งรวมข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Industry Highlights สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร

3. ตลาดทุนขับเคลื่อนดิจิทัล: การพัฒนาการขับขี่แบบดิจิทัล…

Source : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.