ฉางโจว, จีน, 2 กุมภาพันธ์ 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้นำด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ร่วมฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกครั้งที่ 28 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์” โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและส่งเสริมแหล่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน


พลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยโครงการประมง-เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ที่ทันสมัย

จุดเด่นของโครงการริเริ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของทรินา โซลาร์ คือการพลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำเค็มในเมืองโหวเจิ้น มณฑลซานตง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่เปราะบางและแห้งแล้งมาก่อน

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประมงขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้โมดูลของทรินา โซลาร์โดยเฉพาะนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ราว 147 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการใช้ถ่านหินมาตรฐานได้ถึง 46,261 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13.5 ตัน

ความสำเร็จในเมืองโหวเจิ้นได้ปูทางสู่โครงการพลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำเค็มในเมืองหยางโข่ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 40 กิโลเมตร เป็นโครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประมงขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยโมดูลเวอร์เท็กซ์ (Vertex) ขนาด 670 วัตต์ของทรินา โซลาร์ และระบบกักเก็บพลังงานอิสระขนาด 30 เมกะวัตต์/60 เมกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เซลล์แสงอาทิตย์กับการจุดประกายโอกาสใหม่ในเมืองประมงประวัติศาสตร์

เมืองชางโจวได้ใช้ประโยชน์จากโมดูลเวอร์เท็กซ์ของทรินา โซลาร์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมที่ 70 เมกะวัตต์ในโครงการริเริ่มด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ 128 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 107,000 ตันต่อปี แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพลังงานในท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการประมงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับกริดนี้ มีส่วนสนับสนุนการเกษตรแบบไร้ดินในท้องถิ่น ลดการระเหยของน้ำและการสูญเสียน้ำอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยนี้ยังได้ชุบชีวิตให้แก่อุตสาหกรรมประมงโบราณของเมืองชางโจว สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและขยายโอกาสในการจ้างงาน

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเอาชนะความท้าทายนอกชายฝั่งทะเลจีนใต้

ทรินา โซลาร์ เป็นผู้จัดหาโมดูลทั้งหมดในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100 เมกะวัตต์ระยะแรก ในเมืองไห่เยี่ยน มณฑลกวางตุ้ง

เนื่องจากพื้นที่หาดโคลนในทะเลนั้นมีความแตกต่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วไป ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีความสำคัญมากขึ้น การทดสอบผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ของทรินา โซลาร์อย่างเข้มงวด รวมถึงการทดสอบความร้อนชื้นโดยอาร์อีทีซี (RETC) และพีเวล (PVEL) ได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในระดับยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์การใช้งานบนหาดโคลน การใช้งานแบบลอยน้ำ และการใช้งานริมทะเลที่มีความท้าทาย

โครงการประมง-เซลล์แสงอาทิตย์นี้ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองไห่เยี่ยนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเมืองไห่เยี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา ทำให้เมืองแห่งนี้กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง

ทรินา โซลาร์ ซึ่งดำเนินตามพันธกิจ “พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกคน” ยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ออกแบบตามความต้องการสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่เช่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทรินา โซลาร์ ยืนหยัดในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ผ่านโครงการริเริ่มที่ยั่งยืน

Source : ทรินา โซลาร์ ฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ภายใต้แนวคิด พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.