ฉางโจว, จีน, 11 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ประกาศว่า โมดูลเอ็นไทป์ (n-type) ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงโมดูลซีรีส์ เวอร์เท็กซ์ เอ็น (Vertex N) 720 วัตต์, เวอร์เท็กซ์ เอ็น 625 วัตต์ และเวอร์เท็กซ์ เอสพลัส (Vertex S+) ล้วนผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products Verification) จากยูแอล โซลูชันส์ (UL Solutions) นับเป็นเครื่องรับรองและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยพิธีรับรองได้จัดขึ้นที่เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา

ทรินา โซลาร์ ผ่านการรับรองดังกล่าวตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14067 และวิธีการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประมาณการการปล่อยคาร์บอนรวมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการพลังงาน การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หลังจากตรวจสอบคาร์บอนฟุตพรินต์ของโมดูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าคาร์บอนฟุตพรินต์ของโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น 720 วัตต์, เวอร์เท็กซ์ เอ็น 625 วัตต์ และเวอร์เท็กซ์ เอสพลัส มีค่าต่ำสุดเพียง 400 กิโลกรัม/กิโลวัตต์ ยิ่งไปกว่านั้น เวอร์เท็กซ์ เอ็น 625 วัตต์ ยังเป็นโมดูลเอ็นไทป์ขนาดกลางตัวแรกที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ หลังจากที่มีการกำหนดมาตรฐานขนาดโมดูลเวเฟอร์ซิลิคอนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ที่ 2382 x 1134 มม. สำหรับทั่วทั้งอุตสาหกรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นำโดยทรินา โซลาร์ โดยขนาดมาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงจากโมดูล 210R ของทรินา โซลาร์

ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงาน ทรินา โซลาร์ ได้ส่งเสริมและดำเนินการจัดการด้วยความยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจัดการเมื่อหมดอายุการใช้งาน

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของทรินา โซลาร์ ได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง เช่น รางวัล Decarbonization Leader Award และรางวัล Bloomberg Green ESG-Enterprises Award รวมทั้งติดอันดับ Forbes China ESG 50 อีกด้วย นอกจากนี้ โรงงานของบริษัทในเมืองซูเฉียน มณฑลเจียงซู ยังได้รับการยกย่องให้เป็นโรงงานสีเขียวระดับชาติโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ขณะเดียวกัน ทรินา โซลาร์ ยังผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม EPD จากยูแอล โซลูชันส์ รวมถึงผ่านการรับรอง EPD ในประเทศอิตาลี จากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโมดูลซีรีส์เวอร์เท็กซ์ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

คุณจ้าวจินเฉียง (Zhao Jinqiang) ประธานหน่วยธุรกิจเซลล์และโมดูลของทรินา โซลาร์ กล่าวว่า “ทรินา โซลาร์ กำลังปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล ESG อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ESG ในระดับองค์กรจะให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัดการคาร์บอน สิทธิแรงงาน และการจัดซื้อที่ยั่งยืน”

ทรินา โซลาร์ ยึดมั่นในพันธกิจ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน” (Solar Energy for All) โดยจะส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนต่อไป ตลอดจนทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างอนาคตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน

Source : ทรินา โซลาร์ เผยโมดูลเอ็นไทป์ Vertex ทั้งหมดผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์จากยูแอล โซลูชันส์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.