ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยขายปลีกขั้นต่ำ (MRR) 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สมาคมธนาคารไทย (TBA) เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มเปราะบาง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยขายปลีกขั้นต่ำ (MRR) ลง 0.25% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและ SME เป็นเวลา 6 เดือน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของลูกค้าและสนับสนุนการฟื้นตัวและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจตามแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและแนวทางนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ ตอบรับคำอุทธรณ์ของรัฐบาล ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขายปลีกขั้นต่ำ (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลูกค้าแบ่งเบาภาระทางการเงิน ก่อนหน้านี้ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าองค์กร SME และลูกค้ารายบุคคล รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และในภาวะเศรษฐกิจอื่นๆ

การลดอัตราดอกเบี้ยตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน SMEs ด้วยโครงการสินเชื่อบัวหลวงทรานส์ฟอร์เมชั่น วงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ 10 ล้านบาท ต่อผู้กู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ประกอบการที่สนใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่สามารถสมัครสินเชื่อ Bualuang Transformation Loan ได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มกราคม 2568 หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมด

Source : ธนาคารกรุงเทพ ตอบรับคำขอภาครัฐ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยขายปลีกขั้นต่ำ 0.25% เพื่อช่วยบรรเทาภาวะการเงิน…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.