ไทเป, 11 กรกฎาคม 2567 /PRNewswire/ — เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ธนาคาร Cathay United ได้กำหนดเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการช่วยเหลือธุรกิจในไต้หวันในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้ว ธนาคารยังมีส่วนร่วมในข้อตกลงทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ โดยยอดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธนาคารมีการเติบโตอยู่ที่ 15% เมื่อเทียบรายปี (YoY) นับตั้งแต่ปี 2565 ขณะที่ปริมาณสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (SLL) ที่ธนาคารทำสัญญาในไตรมาสแรกของปี 2567 นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 30% ธนาคารยังถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกในกว่า 18 อุตสาหกรรม ครอบคลุมจีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและขยับเข้าใกล้เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภาพในปี 2593

Alan Lee ประธานธนาคาร Cathay United กล่าวว่า “ในฐานะสมาชิกของ Coalition of Movers and Shakers on Sustainable Finance ธนาคารปรารถนาที่จะเป็นแบรนด์การเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากโครงการวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนของเราในไต้หวันแล้ว เรายังพยายามปรับตัวให้เข้ากับตลาดต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น และทำหน้าที่เป็นกำลังหลักสำหรับบริษัทในเอเชียแปซิฟิกบนเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ยั่งยืน และร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดและสภาพภูมิอากาศเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน”

ในความพยายามที่จะสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ให้ร่วมลงทุนด้านพลังงานใหม่และการลดก๊าซคาร์บอน ธนาคาร Cathay United มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก และพยายามผลักดันผลของการเงินที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศในนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound) ของไต้หวัน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ตัวอย่างเช่นธนาคารสาขามะนิลาที่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยการเป็นธนาคารไต้หวันแห่งแรกที่ลงนามใน SLL ในฟิลิปปินส์ โดยลงนามใน SLL มูลค่ากว่า 1.25 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ร่วมกับ PrimeAsset ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิงภายใต้ Villar Group SLL สินเชื่อดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้ในโครงการของ PrimeWater ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PrimeAsset และได้รับรางวัล Stevie Award ในปี 2566 ด้านความเป็นเลิศ

ธนาคาร Cathay United ยังร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อดำเนินโครงการจัดหาเงินทุนสำหรับฟาร์มกังหันลมบนบกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามให้เสร็จสิ้น ในปี 2566 ฟาร์มกังหันลมแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 120% ของแผนการผลิตไฟฟ้าที่วางไว้ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 215,000 ตันต่อปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัล “Renewable Energy Deal of the Year Wind” จากวารสารทางการเงินระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอย่าง The Asset โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของไต้หวันในตลาดการเงินสีเขียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ในปี 2567 ธนาคารสาขาสิงคโปร์ยังได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อการค้าสีเขียวฉบับแรกร่วมกับ Apeiron Bioenergy เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงการบินหมุนเวียน

ธนาคาร Cathay United จะเดินหน้าพัฒนาการเงินที่ยั่งยืนในไต้หวันต่อไปในอนาคต และปรับตัวให้สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนระดับนานาชาติให้มากขึ้น ธนาคารจะบูรณาการคุณค่าด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการสินเชื่อขององค์กรด้วยการสร้างกลไกควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับข้อตกลงทางการเงินในโครงการขนาดใหญ่ ธนาคารปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางการเงินเพื่อทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินควบคู่กับความยั่งยืนด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้บุกเบิกการเงินที่ยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก

In recent years, Cathay United Bank has been actively engaging and participating in multiple green finance deals both at home and overseas. The Bank's sustainability loan balance reported a 15% year-on-year growth since 2022, and provides businesses, both domestic and abroad, with the opportunity to achieve both financial success and sustainability.
In recent years, Cathay United Bank has been actively engaging and participating in multiple green finance deals both at home and overseas. The Bank’s sustainability loan balance reported a 15% year-on-year growth since 2022, and provides businesses, both domestic and abroad, with the opportunity to achieve both financial success and sustainability.

 

Source : ธนาคาร Cathay United บุกเบิกเป้าหมายคาร์บอนต่ำสำหรับธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก เผยยอดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนไตรมาสแรกปี 2567 โตทะลุ 30%

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.