การสนับสนุนพันธมิตร “8 ล้านซีซี x 2” – ธนาคารกรุงเทพ โดยนายชโลธร ตรีลักษกุล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการใหญ่ภูมิภาค 8 ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมด้วย นายคงวุฒิ ยอดพยุง ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้บริหาร พนักงาน และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต 69,000 ซีซี เพื่อกิจกรรม “8 ล้านซีซี x 2” ในโครงการ “8 ล้านซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปบริจาคโลหิตในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

“8 ล้านซีซี x 2” เป็นกิจกรรมที่นำโดยธนาคารกรุงเทพในฐานะพันธมิตรที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกมิติ ก่อนหน้านี้ธนาคารได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเติมเข้าคลังโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในระดับ “8 ล้านซีซี เป็นเวลา 80 ปี” ของธนาคารกรุงเทพ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของธนาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2566 และบรรลุเป้าหมายการเก็บเลือดก่อนกำหนด 8 ล้านซีซี ซึ่งเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้คนกว่า 60,000 คน

Source : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ บริจาคโลหิต กิจกรรม ‘8 ล้านซีซี x 2’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “8…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.