วันนี้ – นางสาวปัณนลิน มหาวงศ์ติกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นางกนกพร รอดรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชื่อเสียงองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายธนพล ประภาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของ ปตท. ในงาน Asian Excellence Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 โดยได้รับ 7 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นเลิศทางวิชาชีพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม

ปตท เป็นบริษัทไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ได้แก่ ซีอีโอที่ดีที่สุดของเอเชีย, CFO ที่ดีที่สุดของเอเชีย, CSR ที่ดีที่สุดของเอเชีย, นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพที่ดีที่สุด, รางวัลเอเชียที่ยั่งยืน, บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด และการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด

รางวัล Asian Excellence Award ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารการเงิน Corporate Governance Asia ฮ่องกง และเอเชีย มอบให้กับบุคคลและองค์กรที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติในด้านการจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการทางการเงิน และความสัมพันธ์กับนักลงทุน การพิจารณารางวัลนี้พิจารณาจากข้อมูลองค์กรและการสำรวจของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเชีย

Source : ปตท. คว้า 7 รางวัล Asian Excellence Awards มากที่สุดในประเทศไทย สะท้อนความเป็นเลิศระดับโลกใน…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.