นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. เป็นบริษัทเดียวของไทยจากกว่า 170 บริษัทระดับโลกที่ติดอันดับ 5% แรก ในอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) เทียบเท่าระดับ Silver Class ในรายงานความยั่งยืนระดับโลกของ S&P ปี 2024ตามการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิผล รวมถึงภารกิจหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศผ่านการปฏิบัติการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายหลักของ ปตท. คือการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยการดำเนินกลยุทธ์องค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การเติบโตใหม่ และการเติบโตที่สะอาด เพื่อนำไปสู่ธุรกิจ Future Energy and Beyond ในปี 2566 ปตท. ได้ร่วมลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกหมายเลข 5 โครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก 2 นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลจำนวนกว่า 1,000 คัน และขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 400 คันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดตัวธุรกิจโภชนาการและอาหารจากพืชควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้บริษัทในเครือของ Innobic ในปีที่ผ่านมา ปตท. ยังได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าอีกด้วย
ที่ดิน 1 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 86,173 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าไม้ โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายในการบรรลุ Net Zero
นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) อย่างต่อเนื่อง และ หนังสือประจำปีความยั่งยืนระดับโลกของ S&P 2024

Source : ปตท. ติดอันดับ TOP 5% บริษัทยั่งยืนของโลก

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.