อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 1 พฤษภาคม 2567 /PRNewswire/ — ดร. สุลต่าน Al Jaber ประธาน COP28 กล่าวปราศรัยใน ‘การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการกองทุนเพื่อตอบสนองต่อการสูญเสียและความเป็นภัย’ พร้อมเรียกร้องให้ภาคีต่าง ๆ “สร้างความก้าวหน้า” และส่งมอบ “ผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอันยั่งยืน” เพื่อช่วยผู้ที่เปราะบางที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระหว่างการปราศรัย ดร. Al Jaber กล่าวว่า แม้การมอบข้อตกลงเพื่อดำเนินการกองทุนในการประชุม COP28 ถือเป็น “ความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับความคืบหน้าด้านสภาพภูมิอากาศ” แต่ก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จ

ประธาน COP28 เพิ่มเติมว่า “เรามาสร้างความมั่นใจว่าจะรังสรรค์ความก้าวหน้านั้นด้วยกองทุนที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ กองทุนซึ่งได้รับการรับรองที่ COP29 ในเมืองบากู กองทุนที่จะจัดสรรเงินในไม่ช้าหลังจากนั้น และกองทุนที่มอบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกอันยั่งยืนในทศวรรษต่อ ๆ ไป”

การสูญเสียและความเป็นภัยถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมของ COP ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 และ “ในขณะที่ต้องใช้เวลากว่าสามทศวรรษในการจัดตั้งกองทุนนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ยังไม่หยุดนิ่ง ขณะนี้ทุกภูมิภาคของโลกมีความเสี่ยง… ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ทุกแห่งหน”

ฯพณฯ Abdulla Balalaa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านพลังงานและความยั่งยืน และตัวแทนคณะกรรมการ COP28 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า “ภาคีต่าง ๆ ได้สร้างประวัติศาสตร์ในวันแรกของการประชุม COP28 โดยการดำเนินการจัดเตรียมเงินทุนและกองทุนสำหรับการสูญเสียและความเป็นภัยใน 30 ปีต่อจากนี้ ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีระดับโลกของทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตามอาณัติดังกล่าวอย่างจริงจัง เราต้องปิดฉากการประชุมครั้งแรกนี้ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและผลลัพธ์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ”

ข้อตกลงในการดำเนินการและใช้ทุนจากกองทุนในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการอนุมัติในวันแรกของการประชุม COP28 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินใจครั้งสำคัญดังกล่าวในวันแรกของการประชุม COP

มีการประกันเงินจำนวนทั้งสิ้น 792 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเตรียมการด้านเงินทุนต่อการสูญเสียและความเป็นภัย ซึ่งในจำนวนนี้มีการประกันไว้กับกองทุนแล้วจำนวน 662 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปัจจุบัน รวมถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

“นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่สามารถแสดงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมมาทำให้กองทุนนี้แข็งแกร่ง มาทำให้กองทุนนี้มีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน” ดร. Al Jaber เชิญชวน

กองทุน “ควรช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่เปราะบางให้ฟื้นตัวจากผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง” เขากล่าว “ควรสร้างชุมชนเหล่านั้นให้ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และควรปรับปรุงความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตในระยะยาว”

“ร่วมกับฉันทามติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการสูญเสียและความเป็นภัยถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับความคืบหน้าด้านสภาพภูมิอากาศ” ดร. Al Jaber ประกาศและ “กำหนดแนวทางใหม่ในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ” โดยได้รับการสนับสนุนจากการสูญเสียและความเป็นภัยที่อยู่ในวาระการประชุมของ COP มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534

การตัดสินใจนำกองทุนไปใช้เมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วงก่อนการประชุม COP28 ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่อาบูดาบี หลังจากการประชุมก่อนหน้านี้ถึงทางตัน

Source : ประธาน COP28 กล่าวปราศรัยการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับกองทุนการสูญเสียและความเป็นภัย โดยเรียกร้องให้ภาคีต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าจากกองทุนซึ่งทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งมอบผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอันยั่งยืน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.