กวางตุ้ง, จีน, 2 เมษายน 2567 /PRNewswire/ — ช่วงเช้าวันที่ 29 มีนาคมนี้ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง” นายหวัง เหว่ยจง ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ได้ดำเนินการแนะนำสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลกวางตุ้งในหัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในมณฑลกวางตุ้ง ผลักดันความทันสมัยแบบจีน”

On July 3, 2023, a silver NEV drove off the production line in Guangzhou
On July 3, 2023, a silver NEV drove off the production line in Guangzhou

นายหวัง เหว่ยจงกล่าวว่า มณฑลกวางตุ้งมุ่งมั่นไปที่ภารกิจหลัก-การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและภารกิจเชิงกลยุทธ์-การสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ เพื่อส่งเสริมการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน มณฑลกวางตุ้งได้จัดการประชุมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงระดับมณฑลในวันทำการแรกหลังเทศกาลตรุษจีนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ยึดการกระชับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันและแข็งแกร่งร่วมกัน และการพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่เป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์

มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีเศรษฐกิจ ประชากร และการค้าต่างประเทศขนาดใหญ่ เมื่อ ค.ศ. 2023 GDP ของภูมิภาคสูงถึง 13.57 ล้านล้านหยวน คิดเป็นประมาณ 1/10 ของประเทศ ครองอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเวลา 35 ปีติดต่อกัน ผู้ประกอบการมีจำนวนณรวมเกิน 18 ล้านราย โดยมีวิสาหกิจจำนวน 7.8 ล้านราย คิดเป็น 1/7 ของประเทศ มณฑลกวางตุ้งได้ออกนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพด้านกการคาดการณ์ การเติบโต และการจ้างงาน และมุ่งเน้นไปที่การขยายการลงทุน ส่งเสริมการบริโภค และรักษาเสถียรภาพด้านการค้าต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ 5% ในปี 2024

กวางตุ้งจับมือฮ่องกงและมาเก๊า เร่งสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับโลก – เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เมื่อวันที่ 1 มีนาคมนี้ เขตความร่วมมือหังฉิงได้เดินก้าวสำคัญในการบรรลุการจัดการแบบแยกสายและการบูรณาการหังฉิงและมาเก๊าเป็นหนึ่ง ช่องทางเซินเจิ้น-จงซาน และช่องทางหวงหมาวไห่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินรถได้ในปีนี้ เมืองที่สำคัญในเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าสามารถเข้าถึงได้ในเวลา 1 ชั่วโมง

มณฑลกวางตุ้งอาศัยกำลังผลิตคุณภาพใหม่ เพิ่มพลังอันแข็งแกร่งในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง มณฑลกวางตุ้งมีวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดตามกำหนด(มูลค่าการผลิตมากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี) 71,000 แห่ง และมีวิสาหกิจเทคโนโลยีสูง 75,000 แห่ง ซึ่งครองอันดับหนึ่งของประเทศ จำนวนสะสมของการยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ PCT ดัชนีการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค จำนวนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสำรวจ และจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีผลบังคับใช้ เป็นต้น ล้วนติดอันดับหนึ่งของประเทศ ความสามารถด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคครองอันดับหนึ่งในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดปี

กวางตุ้งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับอำเภออย่างรอบด้าน ร่วมแรงร่วมใจการยกระดับการก่อสร้างเมืองและตำบล ส่งเสริมการย้ายอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ไปยังภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือของกวางตุ้งอย่างเป็นระเบียบ และเร่งเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

เมื่อปี 2023 อัตราคุณภาพอากาศดีของมณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 94.8% และอัตราการครอบคลุมป่าไม้อยู่ที่ 53% บรรลุ “การสร้างพื้นที่สีเขียว”ในขั้นพื้นฐาน และตอนนี้ก็ถึงเวลา “การสร้างพื้นที่สวยงาม”แล้ว มณฑลกวางตุ้งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ป่าไม้และลักษณะภาพนอกของป่าไม้ ส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างมั่นคงและแข็งขัน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางนิเวศน์ของพื้นที่ภายใต้กวางตุ้งดียิ่งขึ้น

กวางตุ้งได้ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายประกันสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน ยากลำบาก วิตกกังวลและคาดหวังของประชาชน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน มณฑลกวางตุ้งจะพยายามแก้ไขปัญหาการจ้างงานของกลุ่มสำคัญอย่างเต็มกำลัง

นายหวัง เหว่ยจงและนายจาง หัว รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ตอบคําถามของนักข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การประสานงานและการพัฒนาเขตเมืองและชนบท การลงทุนจากต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ การปฏิรูปสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจการค้า และการก่อสร้างระบบนิเวศน์ และประเด็นอื่นๆซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจีนและต่างประเทศสน

ผู้ติดต่อ: จาง หยาน
โทร: 008610-68994660
อีเมล: 1713543383@qq.com

รูปถ่าย – https://mma.prnasia.com/media2/2377157/Guangdong_Province.jpg?p=medium600

 

Source : มณฑลกวางตุ้งยึดมั่นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความทันสมัย

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.