เซี่ยงไฮ้, 8 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2567 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) ขอเชิดชูคุณูปการของผู้หญิงในภาคการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมและพลังงานในปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริมความคิดริเริ่มต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิ ดูแลชีวิต และพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเสมอภาคมากขึ้นสำหรับพนักงานหญิง 15,000 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพนักงานทั้งหมด

https://static.prnasia.com/pro/fec/jwplayer-7.12.1/jwplayer.js jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=”

 

IWD 2024: Shanghai Electric Empowers 15,000 Female Employees, Fostering a Diverse and Inclusive Industrial Workplace. jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358150/2024_03_03_14_40_59.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358150/2024_03_03_14_40_59.mp4?p=medium’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’});

ในภาคการผลิตนั้น นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญ โดยข้อมูลจากการศึกษาของเอชอาร์ เวิลด์ (HR World) พบว่า ภาคการผลิตมีผู้หญิงทำงานคิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม ตั้งแต่พนักงานในสายการผลิตไปจนถึงผู้บริหารองค์กร ผู้หญิงมีความสามารถอย่างแข็งแกร่งในการวิจัยเชิงกล โดดเด่นในเรื่องทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และเต็มใจทำงานหนักและเรียนรู้ให้มากที่สุด ทำให้ผู้หญิงเป็นพนักงานที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ ซึ่งเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีพนักงานหญิงคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพนักงานทั้งหมด โดยมีวิศวกรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 20.39% ของวิศวกรทั้งหมด และมีผู้บริหารหญิงเป็นสัดส่วน 27% ของผู้บริหารทั้งหมด

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้แก้ไขสัญญาร่วมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพนักงานหญิง พร้อมแบ่งปันเรื่องราวในการเอาชนะปัญหาท้าทายสำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกลหรือในต่างประเทศ จัดเวิร์กช็อปเรื่องความเท่าเทียมและการเสริมศักยภาพ และสนับสนุนผู้หญิงในการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิค โดยจัดตั้งสตูดิโอนวัตกรรม 14 แห่ง เพื่อกรุยทางสู่การพัฒนาวิศวกรหญิงในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ราว 1,200 คน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียม หลากหลาย และเสมอภาคสำหรับพนักงานหญิง โดยสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความเสมอภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก

  • การคุ้มครองสิทธิ: ปรับเงื่อนไขสัญญาโดยรวมให้เหมาะสม เพื่อยกระดับสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การตรวจมารดา การพักผ่อนและวันหยุดพักร้อน และการพักฟื้น ป้องกันและกำจัดการคุกคามพนักงานหญิงในสถานที่ทำงาน มาตรการป้องกันพนักงานที่ตั้งครรภ์ไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสี และรับประกันโอกาสในการทำงานที่เป็นธรรมก่อนถึงวัยเกษียณตามกฎหมาย โดยในปี 2566 นั้น สหภาพแรงงานของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้จัดการอภิปรายและการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาคุ้มครองสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานหญิงมาแล้วถึง 10 ครั้ง
  • การดูแลชีวิต: จัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับพนักงานหญิงในช่วงก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร จัดให้มีการบรรยายเรื่องการรักษาสิทธิและกิจกรรมคลายเครียด จัดกิจกรรมการอ่านเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีงานอดิเรก จัดกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวและค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็ก ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความกดดันในครอบครัว
  • การเสริมสร้างทักษะและความสามารถทางวิชาชีพ: จัดตั้งสตูดิโอช่างเทคนิค 14 จุด ในจำนวนนี้สร้างให้พนักงานหญิง 6 จุด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิค การแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค ในโครงการสำคัญที่มาแรงและท้าทายเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยหลิว เซีย (Liu Xia) ผู้เป็นพนักงานดีเด่น ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำสตูดิโอของเธอในการเข้าร่วมโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญมากมาย ทั้งในระดับชาติและในระดับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ บรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการเชื่อมโรเตอร์เครื่องกังหันไอน้ำ และแก้ไขปัญหาท้าทายทางเทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก สตูดิโอนวัตกรรมสำหรับพนักงานหญิงนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผู้มากความสามารถ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้หญิงที่มีความสามารถอันเป็นเลิศ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคนิคและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลักดันความกระตือรือร้นและระดับทางเทคนิคของพนักงานหญิงอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเป็นเลิศ และเดินหน้ายกระดับคุณภาพของพนักงานหญิงต่อไป

 

Source : เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ฉลองวันสตรีสากล ชูความเข้มแข็งของพลังหญิงในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมและพลังงานที่มีแต่ผู้ชาย

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.