ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, 7 พฤษภาคม 2567 /PRNewswire/ — Alat บริษัทในเครือ PIF ที่มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก (อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม) และสร้างศูนย์กลางการผลิตระดับโลกในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศที่การประชุม Milken Institute Conference ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในการเปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่ 2 หน่วย ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน AI หน่วยธุรกิจทั้งสองนี้จะตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระดับโลก และตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานทั่วโลก ด้วยการเสริมสร้างเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับ Alat ที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างเทคโนโลยีกริดเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่มีขึ้นเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณด้วย โดยไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักที่ผลิตจากพลังงานสะอาด เช่น แสงอาทิตย์ ลม และไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับกระบวนการทางอุตสาหกรรม Alat นำทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์อันอุดมสมบูรณ์ของซาอุดีอาระเบียและแหล่งพลังงานสะอาดอื่น ๆ มารวมเข้ากับระบบอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อผลิตโซลูชันที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานทั่วโลก พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม

หน่วยธุรกิจระบบไฟฟ้าจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะรวมถึงการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อผลิตและอัดก๊าซและไฮโดรเจน

ส่วนหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อรองรับความสามารถของ AI ครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสาร เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูล ระบบกักเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์เอดจ์ภาคอุตสาหกรรม และระบบประมวลผลอุตสาหกรรม 4.0 การใช้ AI ร่วมกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 อื่น ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ จะช่วยผลักดันการผลิตอัจฉริยะและสร้างโรงงานอัจฉริยะให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่เพียงแต่จะผลิตโซลูชันให้กับลูกค้า Alat เท่านั้น แต่ยังจะสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของ Alat ด้วย

คุณ Amit Midha ซีอีโอระดับโลกของ Alat กล่าวว่า “ผมมีความยินดีในการประกาศให้ทราบเกี่ยวกับแผนกใหม่อันน่าตื่นเต้นทั้งสองแผนก ซึ่งจะเข้ามามีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมของ Alat ในการพัฒนาอนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม”

ตลาดระบบไฟฟ้าทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 7.364 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 1.729 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2575 โดยมี CAGR เติบโต 8.91% ระหว่างปี 2566 ถึง 2575 ขณะที่ตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 4.605 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 ขณะที่มี CAGR อยู่ที่ 28.3% ตลอดรอบทศวรรษ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเทคโนโลยี AI มาใช้มากขึ้น เมื่อองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงศักยภาพของ AI ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ยกระดับกระบวนการตัดสินใจ และทำให้งานเป็นแบบอัตโนมัติ

การเปิดตัวหน่วยธุรกิจเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากแนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นทั่วโลก ในเรื่องการประมวลผลที่ประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยอาศัยแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อใช้กับศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประมวลผลต่าง ๆ นอกจากนี้ อนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังรวมถึงการออกแบบและสร้างศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน AI ยังนำมาผสมผสานกับความพยายามในการใช้พลังงานไฟฟ้าในการคมนาคมได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนายานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติและโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งระบบการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทาง จัดการการจราจร และประสิทธิภาพของยานพาหนะ เพื่อช่วยทำให้ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

AI มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนได้ โซลูชัน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกริดนี้อาศัยการวิเคราะห์ขั้นสูง การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ และอัลกอริทึมควบคุมแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ผสานรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มความยืดหยุ่นของกริดเมื่อเผชิญกับการหยุดชะงักหรือความผันผวน

Alat เป็นผู้สนับสนุนระดับทองคำประจำการประชุม Milken Institute Conference ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีหน่วยธุรกิจ 9 หน่วยที่มุ่งผลิตเทคโนโลยีที่ยั่งยืน Alat เตรียมลงทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ในหน่วยธุรกิจเหล่านี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่สำคัญ และสร้างขีดความสามารถด้านการผลิตขั้นสูงในซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและความหลากหลายทางเศรษฐกิจมาสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เกี่ยวกับ Alat

Alat เป็นบริษัทที่มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมในระดับโลก (อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม) และสร้างศูนย์กลางการผลิตระดับโลกในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยใช้พลังงานสะอาดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า Alat จะส่งมอบการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้บริษัททั่วโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลิตได้แบบปลอดคาร์บอน Alat เป็นบริษัทในเครือ PIF โดยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2573 ในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และการสร้างงาน

Alat มีเป้าหมายหลักเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัททั่วโลกจะนำโซลูชันการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้ โดยได้รับประโยชน์จากแหล่งพลังงานสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยในระยะแรกนั้น บริษัทฯ จะเน้นทำธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ สุขภาพอัจฉริยะ อุตสาหกรรมขั้นสูง และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alat.com 

 

Source : Alat เปิดตัวธุรกิจระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน AI มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถด้านการผลิตอย่างยั่งยืน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.