ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว แม้ว่าอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงก็ตาม ธปท. มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการจัดการสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินสำหรับลูกหนี้ CardX ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้และจัดลำดับความสำคัญของการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ พวกเขาวางแผนที่จะให้ความรู้ทางการเงินและส่งเสริมวินัยทางการเงินในกระบวนการขาย การโฆษณา และบริการให้คำปรึกษาลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 CardX มีสินเชื่อมากกว่า 115.5 พันล้านบาท และวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่แคมเปญเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคในปี 2567 นอกจากนี้ พวกเขายังพยายามเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้บริโภค และคาดว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะเติบโต 15% CardX จะยังคงกำหนดเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายพอร์ตโฟลิโอลูกหนี้ ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภค

Source : CardX ใช้นโยบาย BOT เพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและแบ่งเบาภาระ

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.