ปักกิ่ง, 27 ก.พ. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — “‘จีน’ ในยุคต่อไปก็ยังคงเป็นจีน!” สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนกล่าวประโยคนี้แก่ชุมชนนักธุรกิจของจีน เพื่อเน้นย้ำถึงโอกาสของประเทศจีนในตลาดโลก ที่การประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit 2023 จากการสำรวจที่ CGTN และมหาวิทยาลัยเหรินหมิน (Renmin University of China หรือ RUC) จัดทำ ผ่านทางสถาบันวิจัยการสื่อสารระหว่างประเทศยุคใหม่ (New Era International Communication Research Institute) นั้น ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกร้อยละ 90.6 คิดว่าจีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญ และมองว่าการกระชับความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับจีนจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่กลายเป็นเอกฉันท์ของชุมชนในต่างประเทศ

ประเทศจีนไม่อาจพัฒนาได้โดยการแยกตัวโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก และโลกก็ต้องการจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งเช่นกัน ในสายตาของผู้ตอบแบบสำรวจจากทั่วโลก จีนไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและโอกาสให้เกิดการพัฒนาของโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างเสถียรภาพและพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับชุมชนในต่างประเทศ โดยในการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากถึงร้อยละ 84.5 ที่กล่าวว่า จีนเป็นผู้มีบทบาทด้านเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ทั้งนี้ ผู้ตอบร้อยละ 81.9 ถือว่าจีนเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาส และการพัฒนาของจีนจะเป็นการมอบโอกาสให้แก่โลกด้วยเช่นกัน ส่วนผู้ตอบอีกร้อยละ 75.6 หวังว่าประเทศบ้านเกิดของตนเองจะสามารถคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนเอาไว้ได้ โดยเชื่อว่าการที่จีนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญในกิจการระหว่างประเทศ จะสามารถช่วยรักษาความสงบระหว่างประเทศไว้ได้อย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม โดยผู้ตอบแบบสำรวจยังกล่าวว่า ในจำนวนประเทศมหาอำนาจแปดประเทศในโลก ที่รวมถึงจีนและสหรัฐอเมริกาด้วยนั้น การติดต่อทางด้านเศรษฐกิจและการค้ากับจีนจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนมากที่สุด ทั้งนี้ ในสายตาของพวกเขา จีนเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของจีนมาจากตลาดขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพของจีน รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาอย่างสมดุล โดยเป็นการพัฒนาแบบร่วมมือกัน และให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวคิดที่จีนยึดมั่นนำไปปฏิบัติในการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดยในเรื่องดังกล่าว ผู้ตอบแบบสำรวจจากทั่วโลกร้อยละ 63.2 ชื่นชมในความสม่ำเสมอและความมั่นคงของทิศทางนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเชื่อมั่นว่า จีนเป็นผู้ฉีด “สารที่ทำให้เกิดเสถียรภาพ” เข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความสับสนและแปรปรวน ส่วนผู้ตอบอีกร้อยละ 64.6 ระบุว่า จีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ และรับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ทั้งยังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านธรรมาภิบาลโลก

จากแนวคิดของชุมชนทั่วโลกที่เกี่ยวกับอนาคตที่มีร่วมกัน โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative) ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative) ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก (The Global Security Initiative) ข้อริเริ่มอารยธรรมโลก (Global Civilization Initiative) และการจัดการเจรจาระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านของจีน เพื่อบรรลุผลให้เกิดการฟื้นความสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ และการสนับสนุนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Conference) ให้บรรลุถึง “ฉันทามติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Consensus)” ที่แสดงให้เห็นแนวคิด แผนงาน และความรอบรู้ของจีน ส่งผลให้จีนได้รับความเชื่อมั่นและเกิดความคาดหวังจากชุมชนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการสำรวจครั้งนี้ ผู้ตอบร้อยละ 76.5 เห็นด้วยว่า จีนเป็นประเทศที่ควรได้รับความเคารพ โดยผู้ตอบแบบสำรวจรวมทั้งหมดร้อยละ 84.2 ยกย่องจีนว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบร้อยละ 80.1 เชื่อว่าอิทธิพลในต่างประเทศของจีนกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจีนจะสามารถให้ประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาลโลกที่มีค่าได้

การสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นทั่วโลก โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 15,037 คนที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น เปรู เม็กซิโก ไทย และไนจีเรีย

https://news.cgtn.com/news/2024-02-26/CGTN-polls-on-China-s-economy-III-The-next-China-is-still-China–1rvluMDbcUE/p.html

Source : CGTN: การสำรวจความคิดเห็นโดย CGTN เกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน III: 'จีน' ในยุคต่อไปก็ยังคงเป็นจีน!

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.