กรุงเทพฯ–9 มกราคม 2567–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

Eye Level ประเทศไทย ตระหนักถึงการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจึงได้สนับสนุนการให้ทุนกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ 5 ทุน และภาษาอังกฤษ 5 ทุน

ทุนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 10 คนได้เข้ามาสัมผัส เจาะลึก และเข้าใจระบบการศึกษาแบบใหม่ของ Eye Level ที่มุ่งสร้างนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning) รู้วิธีคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต


นักเรียนสิบคนเหล่านี้ได้เริ่มต้นเดินทางสู่การเติบโตทางการศึกษาและความรับผิดชอบทางสังคมในระยะเวลาหกเดือน แสดงให้เห็นถึงนักนำในอนาคตที่เราพยายามฝึก培训ได้แบบสากล

Eye Level ประเทศไทย มุ่งเน้นทั้งด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ การวางรากฐานที่มั่นคง รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กันไปด้วย

สิ่งที่ทำให้ Eye Level ประเทศไทยแตกต่างและโดดเด่นคือ ระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล เข้าใจพัฒนาการของเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และยังกอปรไปด้วยวิสัยทัศน์ในการตอบแทนชุมชนและสังคมอีกด้วย

เกี่ยวกับ Eye Level

Eye Level คือองค์กรการศึกษาระดับโลกที่มุ่งมั่นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล เราให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความสำเร็จทางวิชาการที่แข็งแกร่ง เรามุ่งสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นนักแก้ปัญหา นักคิดวิเคราะห์ และผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

Source : Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.