รายงาน Mobile Net Zero ปี 2567 ของ GSMA ยกย่องภูมิภาคที่มุ่งมั่นลดคาร์บอนมาตั้งแต่ปี 2562 นำโดยยุโรปที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 50% ทั้งนี้ การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือปรับตัวลดลงแม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

บาร์เซโลนา, 28 กุมภาพันธ์ 2567 /PRNewswire/ — การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ[1] ลดลง 6% ทั่วโลก ในช่วงปี 2562-2565 โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงาน Mobile Net Zero ฉบับที่ 4 ของ GSMA ซึ่งเผยแพร่ในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน (MWC Barcelona) ในวันนี้

รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน[2] โดยยุโรปขึ้นแท่นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50% ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 20-30% และแม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอับดับหนึ่งและอันดับสองของโลก แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมทั่วโลกปรับตัวลดลง แม้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

เพื่อให้อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ทางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเพียง 45% ของระดับในปี 2563 ภายในปี 2573 ซึ่งหมายความว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รวมถึง Scope 1, 2 และ 3 จะต้องลดลงราว 7% ต่อปี ไปจนถึงปี 2573

ความก้าวหน้าล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้จริง เนื่องจากมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายตลอดสามปีที่ผ่านมาทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ระบุว่าจำเป็นต้องยกระดับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของ “Scope 3” ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

จากการวิเคราะห์พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลดลงแม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น โดยการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7% ในช่วงปี 2562-2565 ขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า ทั้งนี้ การลดคาร์บอนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าอย่างมากในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน

มากกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในปี 2565 เป็นผลมาจากความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และสำนักงาน ตลอดจนการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ GSMA Intelligence ได้ดำเนินโครงการ Energy Efficiency Benchmarking ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 17 กลุ่มทั่วโลก เพื่อเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมในภาคส่วนสำคัญนี้ พร้อมกับวัดปริมาณการใช้พลังงานของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแหล่งพลังงาน

ขณะเดียวกัน ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนราว 33% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ซื้อโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รายงานข้อมูลต่อองค์กร CDP ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2562 โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมกัน 50 เทระวัตต์ชั่วโมงในปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อปีของกาตาร์หรือสิงคโปร์ และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่มีการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ คาดว่าการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานอาจเพิ่มขึ้น 15 ล้านตันในปี 2565

ผลักดันความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การผลักดันอุตสาหกรรมทั้งหมดไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 นั้น จะต้องอาศัยการดำเนินการที่เข้มแข็งและพร้อมเพรียงกันของทั่วทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่เอื้ออำนวยและการลงทุนจากภาครัฐ โดยบทสรุปของรายงานฉบับนี้คือการให้คำแนะนำและชี้จุดที่จำเป็นต้องลงมือทำทั้งสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซัพพลายเออร์ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและซัพพลายเออร์นั้น โอกาสสำคัญอยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการปรับปรุงวงจรของห่วงโซ่อุปทานและวัสดุในระบบนิเวศ ขณะที่ภาครัฐสามารถรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคส่วนนี้ ด้วยการบังคับใช้นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มงวด พร้อมกับสร้างหลักประกันว่าตลาดพลังงานและกฎระเบียบด้านพลังงานจะดึงดูดการลงทุนมาสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้า

คุณจอห์น กิอุสติ (John Giusti) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของ GSMA กล่าวว่า “หลักฐานแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 กำลังผลิดอกออกผล แม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น แต่การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายุโรปกำลังนำโด่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตามมาด้วยทวีปอเมริการวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่แท้จริงแล้วนี่คือการแข่งขันที่ทุกคนต้องชนะ มิเช่นนั้นเราทุกคนจะแพ้ เรามองเห็นความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน”

“เราขอเรียกร้องให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในการลดคาร์บอนอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนในบางภูมิภาคเป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”

ข้อค้นพบที่สำคัญอื่น ๆ:

  • ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 8 รายได้ยื่นเอกสารเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ระยะสั้นฉบับใหม่ให้กับโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) ในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 70 รายแล้วที่ยื่นเอกสารดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 53 รายยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาวอีกด้วย
  • ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจำนวนมากขึ้นตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสภาพภูมิอากาศต่อสาธารณะ โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 70 รายที่เปิดเผยข้อมูลต่อ CDP ในปี 2566 เทียบกับ 67 รายในปี 2565
  • o นอกจากนี้ คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 19 รายที่ติดกลุ่ม A List ของ CDP ในปี 2566 ซึ่งหมายความว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เปิดเผยข้อมูลต่อ CDP ได้รับการจัดอันดับในระดับ A จากที่มีเพียง 1.5% ในปี 2565
  • สามในสี่ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือคือ Scope 3 และ 90% ในจำนวนนี้มาจาก 5 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ การซื้อสินค้าและบริการ สินค้าทุน กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปแล้ว และการลงทุน
    o การเพิ่มการหมุนเวียนของโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครือข่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยคาร์บอน Scope 3 ด้วยเหตุนี้ GSMA จึงประกาศเป้าหมายด้านการหมุนเวียนสองเป้าหมายใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อลดผลกระทบของโทรศัพท์มือถือที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มการหมุนเวียนผ่านการใช้ซ้ำ การตกแต่งซ่อมแซมใหม่ และการรีไซเคิล โดย ณ เดือนมกราคม 2567 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 15 รายได้ลงนามเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายใหม่นี้ ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมต่อมือถือนับพันล้านครั้ง

เกี่ยวกับ GSMA

GSMA คือองค์กรระดับโลกที่ผนึกกำลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อคิดค้น พัฒนา และส่งมอบนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก วิสัยทัศน์ของเราคือการปลดล็อกพลังแห่งการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน อุตสาหกรรม และสังคม โดย GSMA เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและองค์กรต่าง ๆ ทั่วทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง GSMA ให้บริการแก่สมาชิกในสามด้านหลัก ได้แก่ การเชื่อมต่อที่ดี (Connectivity for Good) บริการและโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม (Industry Services and Solutions) และการขยายขอบเขตการเข้าถึง (Outreach) ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันนโยบาย การจัดการกับความท้าทายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน การสนับสนุนเทคโนโลยีและความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ GSMA ยังเป็นผู้จัดงานใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ งาน MWC และงาน M360 อีกด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsma.com

  1. การวิเคราะห์อ้างอิงจากข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานที่เปิดเผยโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งครอบคลุมกว่า 80% ของการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลก
  2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานหมายถึง Scope 1 และ 2 โดยไม่รวม Scope 3 สามารถอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับ Scope ต่าง ๆ ได้ในคู่มือ GSMA Climate Action Handbook  

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1882833/GSMA_Logo.jpg?p=medium600 

 

Source : GSMA เผยรายงานฉบับใหม่ ชูเครือข่ายมือถือยุโรปเป็นผู้นำ NET ZERO ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และลาตินอเมริกา

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.