กรุงเทพฯ, 15 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ในงาน Future Mobility Asia 2024 (FMA) และ Future Energy Asia 2024 (FEA) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม บริษัท Microvast จะเน้นไปที่การนำเสนอโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงานและพลังงานเคมีไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จในด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใหม่ล่าสุด

บูธของบริษัท Microvast ไม่เพียงจัดแสดงแบตเตอรี่พลังงานเท่านั้น แต่ยังจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ เช่น รถบัสพลังงานไฟฟ้า (E-bus), รถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Truck), รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Light Commercial Vehicle หรือ LCV), รถยนต์ส่วนบุคคล (Passenger Car), เครื่องจักรในงานก่อสร้าง (Construction Machinery), ยานพาหนะไร้คนขับ (Automated Guided Vehicle), ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS), อุปกรณ์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Equipment) ฯลฯ

ชาร์จเร็ว: แบตเตอรี่ Microvast Power สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการชาร์จจาก 0-80% SOC เพียง 16 นาที ซึ่งช่วยลดเวลาในการชาร์จได้อย่างมาก

วงจรชีวิตที่ยาวนาน: วงจรชีวิตภายใต้สภาวะการใช้งานจริงสูงถึง 8,000 รอบชาร์จ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะยาวนานเทียบเท่ากับอายุการใช้งานของตัวรถ แบตเตอรี่ของ Microvast จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และยานพาหนะพิเศษที่ต้องการความทนทานต่อการใช้งานระยะทางไกล รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน

มีความปลอดภัยสูง: บริษัท Microvast ได้คิดค้นนวัตกรรมในด้านวัสดุเมมเบรน วัสดุแอโนด และเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลต์เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงความหนาแน่นของพลังงานที่สูง และมีความปลอดภัย

การผสมผสานที่สะดวก: ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ Microvast สามารถปรับแต่งได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และยานพาหนะพิเศษ ทั้งยังมีการออกแบบที่กะทัดรัด ช่วยให้สามารถรวมระบบเข้ากับชุดแบตเตอรี่ ยุคที่สี่  (Fourth Generation) อย่าง MV-B และ MV-C ได้อย่างง่ายดาย

ในอนาคต บริษัท Microvast มุ่งมั่นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้น

Source : Microvast จัดแสดงกลุ่มสินค้าที่ครบครันในงาน FMA และ FEA 2024

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.