เชิงนามธรรม

SCB EIC คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) จะเร่งตัวขึ้นในปี 2567 จากการฟื้นตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมถึงกลยุทธ์ “จีน +1” ที่ส่งเสริม FDI อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของแต่ละประเทศยังคงช้ากว่าระดับก่อนเกิดโควิด สปป. ลาวเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่สูง ในขณะที่เมียนมาร์ต้องต่อสู้กับความไม่สงบทางการเมืองและความท้าทายเชิงโครงสร้าง ค่าเงิน CLMV อาจเผชิญแรงกดดันที่อ่อนลงในปี 2567 และคาดว่าการค้าและการลงทุนกับไทยจะดีขึ้น โดยรวมแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจ CLMV ในระยะยาวยังคงเป็นบวก


สรุป

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ CLMV ปี 2567

SCB EIC คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) จะเร่งตัวขึ้นในปี 2567 จากการฟื้นตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ “จีน +1” คาดว่าจะขับเคลื่อนบริษัทข้ามชาติกระจายฐานการผลิตของตนในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้จะมีการเติบโต แต่กลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเผชิญกับความท้าทาย เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขัดขวางการเติบโตในระยะยาว

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สปป. ลาวกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่สูงและการสำรองเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่เมียนมาร์ยังคงต่อสู้กับความไม่สงบทางการเมืองและการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งสองประเทศกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนงบประมาณและแสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่ ประเทศ CLMV อาจเห็นแรงกดดันต่อสกุลเงินท้องถิ่นที่อ่อนลงในปี 2567 แต่ความท้าทายเฉพาะประเทศอาจยังคงส่งผลให้ค่าเงินบางสกุลอ่อนค่าลง

แนวโน้มการค้าและการลงทุนของไทย CLMV

คาดว่าในปี 2567 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMV และไทยจะฟื้นตัว โดยการค้าโลกดีขึ้นและภาวะทางการเงินผ่อนคลายลง แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศ CLMV บางประเทศจะไม่มีเสถียรภาพ แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวโดย CLMV ยังคงเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีแรงงานอายุน้อย ข้อตกลงการค้าเสรี และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์

แหล่งที่มาSCB EIC คาดว่าเศรษฐกิจ CLMV จะเร่งตัวขึ้นในปี 2567 แม้จะช้ากว่าก่อนเกิดโรคระบาดจากความท้าทายที่มีอยู่

Source : SCB EIC คาดว่าเศรษฐกิจ CLMV จะเร่งตัวขึ้นในปี 2567 แม้จะช้ากว่าก่อนเกิดโรคระบาดจากความท้าทายที่มีอยู่

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.