เชิงนามธรรม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 โดยมีสมาชิก 2 คนเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจคาดว่าจะชะลอตัวในปี 2567 เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลก อุปสรรคด้านโครงสร้าง และการชะลอตัวของภาคภายนอก คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเข้าสู่ช่วงเป้าหมาย กนง. มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมหภาคเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน แม้จะมีความท้าทาย แต่การบริโภคภาคเอกชนยังคงแข็งแกร่งและเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นและมีเสถียรภาพ แม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตต่ำบางรายอาจเผชิญกับความท้าทายก็ตาม


สรุป

คำวินิจฉัยของ กนง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 โดยมีสมาชิก 2 คนเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนตัวลงและความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแต่คาดว่าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเข้าสู่ช่วงเป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเสถียรภาพทางการเงินมหภาคและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว แม้ว่าสมาชิกบางคนจะแนะนำให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเนื่องจากศักยภาพในการเติบโตที่ลดลงก็ตาม

เศรษฐกิจชะลอตัวใน Q4/2566

กนง. ชี้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวเกินคาดในไตรมาส 4/2566 สาเหตุหลักมาจากการส่งออก การผลิต และการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่ซบเซา การลงทุนภาครัฐที่ลดลงและความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยก่อให้เกิดความท้าทายต่อการเติบโตในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5-3 ในปี 2567 การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ โดยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

อัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงิน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะต่ำกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านอุปทาน เช่น ราคาอาหารและพลังงาน แม้ว่าสภาพทางการเงินโดยรวมจะมีเสถียรภาพ แต่ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้อันดับเครดิตต่ำที่กำลังดิ้นรนกับการโรลโอเวอร์หนี้ ต้นทุนการระดมทุนของภาคเอกชนยังคงทรงตัว โดยธุรกิจต่างๆ บริหารจัดการหนี้ได้อย่างเพียงพอ แม้จะมีความท้าทายต่างๆ เช่น การฟื้นตัวของรายได้และต้นทุนการผลิตที่สูง

แหล่งที่มา : : SCB EIC คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% ตลอดทั้งปี หากแนวโน้มการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อไม่เ…

Source : SCB EIC คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ตลอดทั้งปี หากแนวโน้มการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อไม่เ…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.