ปักกิ่ง, 1 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เมื่อวันที่ 26-30 เมษายนที่ผ่านมา เมืองเหลียนหยุนกัง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งใหญ่ของเมืองตลอด 40 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน

Photo provided by Lianyungang
Photo provided by Lianyungang

นับตั้งแต่ที่กลายเป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งแรก ๆ ในช่วงการเปิดประเทศในปี 2527 เมืองเหลียนหยุนกังได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเมืองเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่เมืองอุตสาหกรรมชายฝั่ง ศูนย์กลางการคมนาคมที่ครอบคลุมระดับชาติ และเมืองสวยงามที่เต็มไปด้วยอารยธรรม

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาคของเหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 2.36 พันล้านหยวนในปี 2527 เป็น 4.3636 แสนล้านหยวนในปัจจุบัน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 185 เท่า

ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ของประชากรในเมืองและชนบทของเหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 604 หยวนและ 462 หยวน เป็น 43,769 หยวน และ 24,411 หยวน ตามลำดับ โดยในปี 2566 รายได้จริงต่อหัวของประชากรในเหลียนหยุนกังอยู่ที่ 35,983 หยวน

เมืองเหลียนหยุนกังได้พัฒนาและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ส่งผลให้จากเดิมที่เป็นเมืองแห่งการเกษตรแบบดั้งเดิม ได้กลายเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมท่าเรือและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านตัน เป็น 320 ล้านตัน ขณะที่รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-ยุโรป และจีน-เอเชียกลางได้เริ่มต้นขบวนที่เมืองแล้วกว่า 16,000 เที่ยว ถือเป็นจำนวนเที่ยวรถไฟที่มากที่สุดในมณฑล

เขตการค้าเสรีและเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนของเมืองยังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการนำเข้าและส่งออกในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนต่อปีโดยเฉลี่ยเกินร้อยละ 40 เมืองเหลียนหยุนกังได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับประเทศในเอเชียกลาง และภาคกลางและตะวันตกของจีน โดยเป็นจุดขนส่งสินค้าผ่านแดนจากคาซัคสถานมายังจีนมากกว่าร้อยละ 80

ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/339992.html

Source : Xinhua Silk Road: สี่ทศวรรษแห่งการพัฒนาเมืองเหลียนหยุนกัง การเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเปิดประเทศระดับสูง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.