ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ระบุว่าปตท.อยู่ในอันดับ บริษัทชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาค ตามรายชื่อ Fortune Southeast Asia 500 ครั้งแรก การจัดอันดับครั้งแรกนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ 2023 โดยจัดอันดับบริษัทตามรายได้ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจของ ปตท. และทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กร และตอกย้ำสถานะของ ปตท. ในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.คงกระพัน ตั้งข้อสังเกตว่า ปตท. รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำการจัดอันดับประเทศในประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของเราในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาแนวทาง “ความยั่งยืนที่สมดุล” ผ่านธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาธุรกิจไฮโดรคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า ปิโตรเคมีและการกลั่น น้ำมันและการค้าปลีก นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ลงทุนในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า New S-Curve รวมถึงธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ AI อุตสาหกรรม บริษัทยังได้นำแนวทางความยั่งยืนมาใช้เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุเป้าหมาย Net Zero

Fortune เป็นองค์กรสื่อด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยมีประวัติยาวนาน 70 ปีในการเผยแพร่ Fortune 500 อันโด่งดังและน่าเชื่อถือในปี 1955 ปัจจุบัน บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการจัดอันดับภายใต้แฟรนไชส์ซึ่งครอบคลุมทั้ง Fortune 500, Fortune Global 500 , Fortune Europe 500, Fortune China 500 และล่าสุดคือ Southeast Asia 500 ปตท. มีความภูมิใจที่รายชื่อดังกล่าวถือเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จและผลการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา รวมถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งถือเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่ง เพื่อให้เศรษฐกิจโลกมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

#ปตท. เข้มแข็งเคียงข้างสังคมไทย ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนระดับโลก #TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND , SUSTAINABLE WORLD

Source : ปตท. ขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำของไทย และอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากฟอร์จูน…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.