เชิงนามธรรม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% โดยสมาชิก 1 คนมีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 จุด ส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราปัจจุบันสนับสนุนการบรรจบกันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งมองว่าอัตราที่ต่ำกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กู้ยืม การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ที่ 2.6% และ 3.0% ในปี 2567 และ 2568 แม้จะมีความท้าทายในด้านการส่งออกและการผลิต แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็คาดว่าจะดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% และ 1.3% ในปี 2567 และ 2568


สรุป

คำวินิจฉัยของ กนง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยไว้ที่ 2.5% ผู้เห็นต่างเพียงคนเดียวลงมติเห็นชอบให้ลดอัตราคะแนน 0.25 เปอร์เซ็นต์ การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงท่าทีที่ฝืดเคืองมากขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อน โดยสมาชิก กนง. ส่วนใหญ่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจมีศักยภาพพร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพการเงินมหภาค

แนวโน้มเศรษฐกิจ

กนง. คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2567 และ 2568 อยู่ที่ 2.6% และ 3.0% ตามลำดับ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศ การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการคาดว่าการส่งออกและภาคการผลิตจะฟื้นตัวช้าเนื่องจากความท้าทายด้านโครงสร้าง แต่ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% และ 1.3% ในปี 2567 และ 2568 โดยจะค่อยๆ กลับมาสู่ช่วงเป้าหมายภายในสิ้นปี 2567

อัตราดอกเบี้ยนโยบายและการประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

แม้จะมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย กนง. ก็ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายและประมาณการอัตราเงินเฟ้อ โดยอ้างว่าราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คณะกรรมการคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะกลาง หนุนแนวโน้มเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจของ กนง. สามารถดูได้ ที่นี่

แหล่งที่มาSCB EIC คาด กนง. เริ่มลดดอกเบี้ยนโยบายใน Q4

Source : SCB EIC คาด กนง. เริ่มลดดอกเบี้ยนโยบายใน Q4

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.